Privacy beleid

Privacybeleid    :  

Deze website wordt beheerd door Luminello BV, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 47.   Indien u deze internetsite bezoekt, kan Luminello BV persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Luminello BV zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy policy omschreven doeleinden. Luminello BV verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Deze privacy policy beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Luminello BV m.b.t. deze internetsite, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.  

Doeleinden van gegevensverwerking 

Luminello BV verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen.   Luminello BV kan de gekregen persoonsgegevens doorgeven aan partners of aan bij Luminello BV aangesloten organisaties.

Voor alle vragen in dit verband dient de gebruiker zich te richten tot Luminello BV, Koningin Fabiolalaan 47, 9840 De Pinte of via e-mail tot sven@Luminello.be Dit verzet of deze informatie dient steeds schriftelijk gevraagd te worden. 

Webshop powered by Marcando